Måste vi ha Första Hjälpen utbildning?


Den frågan fick jag idag med förevändningen att dom var så små.

Det enkla svaret är JA.

Det långa svaret är:

Det spelar ingen roll om du har enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag.

Har du personal anställd så måste du ombesörja att du har en handlingsplan och första hjälpen utbildad personal.

Det hela regleras i Arbetsmiljölagen (1977:1160)

1 kap. Lagens ändamål och tillämpningsområde:

1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Lag (1994:579).

2 § Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning Det här kontrolleras oxå av Arbetsmiljöverket 1999:7 1 §.

Dessa föreskrifter gäller all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). För den som ensam eller tillsammans med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställd gäller dock endast bestämmelserna i 8–10§§.

Så, driver du ett företag och har personal på anställd så har du som arbetsgivare en skyldighet att se till att tillräckligt många är utbildade i förhållande till vad som för tillfället arbetar samt att det tränas regelbundet. Här kan det sen diskuteras vad är tillräckligt och vad är regelbundet.

Vill du göra det riktigt enkelt för dig så kontakta mig så ska jag ombesörja så det blir rätt.