Systematiskt brandskyddsarbete minskar risken för eldsvåda

Tycker du att Systematiskt brandskyddsarbete verkar invecklat? Eller kanske något som du inte vill lägga tid på att sätta dig in i?
Låt oss hjälpa dig med rådgivning kring vilka skyldigheter just du har som ansvarig och vad du bör veta för att kunna sköta och dokumentera ditt brandskyddsarbete.

Vi kan också ansvara för hela SBA-arbetet eller delar av det, beroende på vilken avlastning du vill ha.

Som företagare ska du leva upp till SRVFS 2004:3 (Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskydd) och systematiskt brandskyddsarbete enligt Statens Brandskydd. Du har skyldighet att fortlöpande och systematiskt bedriva brandskyddsarbete och känna till hur brand uppstår, vilka risker som finns, att kunna förebygga och se till att anställda har kunskap att agera med rätt utrustning, men också att veta vad du har skyldighet att göra enligt era försäkringsvillkor.

Då lever du också upp till Lagen om skydd mot olyckor 2003: 778.